Javno naročilo EU: Študija o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mlade, šport in kulturo je v okviru pripravljalnega ukrepa “Glasba premika Evropo – podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom” objavil javno naročilo za izvedbo strokovne študije o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev.

Študija bo zagotovila splošen pregled tveganj, ki so povezana z zdravjem pri delu in s katerimi se soočajo glasbeniki in glasbeni ustvarjalci, ter pregled obstoječih pobud v EU, ki prispevajo k preprečevanju in obravnavi škodljivih vplivov na zdravje, povezanih z nastopanjem in glasbenim ustvarjanjem.

V študiji je treba opredeliti dobre prakse, uspešne ukrepe in izkušnje. Na podlagi analize teh primerov je treba v študiji opredeliti možne rešitve, povezane z vprašanjem, kako izboljšati zdravje, delovne pogoje in dolgoživost karier glasbenikov in glasbenih ustvarjalcev.

Prijave sprejemajo do 3. februarja 2020.

Več informacij najdete tukaj.