Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023

Predmet razpisa Javne agencije za knjigo je izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023. JAK bo knjižne programe podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • izdajanje knjižnih programov na področju leposlovja in humanistike;
  • spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanja kakovostnih tujih leposlovnih in humanističnih del;
  • upoštevanje avtorskih in založniških standardov;
  • zagotavljanje visoke dostopnosti kakovostne knjižne produkcije v tiskani in elektronski obliki.

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki je najmanj tri leta registrirana za izdajateljsko dejavnost, razen v primeru, da je novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava pravni naslednik pravne osebe zasebnega prava, ki ga je v obdobju 2016–2019 sofinancirala JAK in nadaljuje z izvajanjem sofinanciranega knjižnega programa.

Prijave sprejemajo do 23. decembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.