Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022

Predmet razpisa Javne agencije za knjigo je izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022. JAK bo revijalne programe podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • izdajanje kakovostnih revij za otroke, mladino in odrasle (kulturne, literarne, humanistične revije in specializirane revije za različna področja umetnosti) z nacionalnim dosegom;
  • spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti, kritiške in strokovne refleksije;
  • spodbujanje avtorskih in založniških standardov;
  • spodbujanje raznolikosti revijalne produkcije ter zagotavljanje javnosti manj zastopanih vsebin;
  • spodbujanje javnega diskurza in kulture javnega dialoga;
  • zagotavljanje in večanje dostopnosti kakovostne revijalne produkcije.
Prijave na razpis sprejemajo do 23. decembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.