Javno pismo nevladnih organizacij vladi: priprava migracijske strategije

Skupina nevladnih, humanitarnih in raziskovalnih organizacij, ki med drugim delujejo tudi na področju migracij in azila, so pozvale Vlado, da v Skupino za pripravo in spremljanje izvajanja vladne migracijske strategije, ustanovljeno 15. 11. 2018, vključi tudi vsaj dva predstavnika ali predstavnici nevladnih organizacij.

Predlagajo tudi, da Vlada RS v delovno skupno vključi predstavnike ali predstavnice znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju preučevanja migracijz namenom zagotovitve priprave migracijske strategije, ki bo temeljila na sodobnih raziskovalnih spoznanjih ter zanesljivih in celovitih podatkih o stanju na področju migracij.

Celotno pismo oziroma poziv Vladi si lahko preberete na spletni strani Mirovnega inštituta., ki jo najdete tukaj.