Javno posvetovanje Evropske komisije “Recommendation on Promoting social inclusion and shared values through formal and non-formal learning”

Javno posvetovanje Evropske komisije “Recommendation on Promoting social inclusion and shared values through formal and non-formal learning” je del odziva Evropske komisije na Pariško deklaracijo. Osrednja tema posvetovanja je spodbujanje državljanstva in vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije preko izobraževanja.

Namen posvetovanja je zbrati odzive na vprašanja:

  • Kako uspešna sta izobraževanje in usposabljanje pri podpori mladim pri pridobivanju skupnih vrednot in spodbujanju socialnega vključevanja?
  • Kateri so ključni izzivi? Kateri so cilji v tem kontekstu?
  • Kateri so najbolj učinkoviti pristopi oblikovanja politik, orodij in metod v formalnem in neformalnem učenju?
  • Kako lahko sodelovanje na EU ravni na področjih izobraževanja in usposabljanja doda vrednost in podpre države članice pri najbolj učinkovitem načinu za spodbujanje socialnega vključevanja preko formalnega in neformalnega učenja?

Posvetovanje je odprto tukaj do 11. avgusta 2017!