Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa spodbude za zaposlitev mladih – Zaposlimo mlade

Zavod za zaposlovanje je 12. februarja objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Zaposlimo mlade, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev.

V projekte v okviru programa Zaposlimo mlade bo Zavod vključil mlade, stare do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnostih s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019, ki ga je objavilo ministrstvo, pristojno za delo.

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za:

  • polni delovni čas 40 ur na teden ali
  • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti brezposelne osebe, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Pridobite lahko subvencijo v vrednosti 5.000 EUR.

Javno povabilo je odprto od 12. 2. 2019 do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 29. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je  vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije.

Več informacij najdete tukaj.