Javno povabilo k oddaji predlogov programov za krepitev kreativnega sektorja in k vključitvi v partnersko mrežo CzK 2021

Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot izvajalec Platforme Center za kreativnost (CzK) vabi zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo vizijo in programi v letu 2021 vključitvijo v partnersko mrežo platforme CzK in soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja. 

Platforma CzK želi s partnersko mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije, razvojno naravnane programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri oblikovanju lokalnih in nacionalnih politik, sopripravljati programe s področja kreativnega sektorja (izobraževanja, konference, predavanja, delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih izdelkov in storitev idr.) ter vzajemno podpirati in promovirati dejavnosti kreativnega sektorja doma in v tujini. 

Predmet tega povabila so specifični programi, projekti ali aktivnosti, ki sledijo zgoraj navedenim ciljem Platforme CzK (te lahko najdete tukaj) in povezujejo KKS ter pripomorejo k njegovemu razvoju. Obenem obravnavajo cilje prednostne naložbe, iz katere izhaja Platforma CzK, tj. dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanovitve novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, in spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij.  

Rok prijave je 8. 9. 2020.  

Vabilo lahko preberete tukaj 

Več informacij je na voljo tukaj