Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo: Identifikacija težav ter dobrih praks pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami s predlogi sprememb

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo s trajanjem 24 mesecev z naslovom “Identifikacija težav ter dobrih praks pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami s predlogi sprememb”.

Študija naj se osredotoči na naslednje vidike:

  • identifikacija težav v sistemu obravnav otroka in nudenja pomoči z vidika različnih deležnikov, ki se vključujejo v sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, vključno s starši;
  • identifikacija dobrih rešitev v sistemu obravnav otroka in nudenja pomoči z vidika različnih deležnikov, ki se vključujejo v sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami;
  • identifikacija primerov dobrih praks ter študije primerov.

Evalvacijska študija naj vključuje tudi predstavitev sistemov tujih praks z osredotočenostjo na identificirane težave, dobre rešitve in prakse iz navedenih alinej ter predloge za sistemske spremembe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ravno tako z osredotočenostjo na identificirane težave, dobre rešitve in prakse.

Prijave sprejemajo do 25. 10. 2019 do 12.00.

Več informacij najdete tukaj.