Mednarodno listino o pravični trgovini podprlo že 12 organizacij iz Slovenije

Pravična trgovina, kakor je opredeljena v Mednarodni listini o pravični trgovini, postavlja pravičnost, enakost in trajnostni razvoj v središče trgovinskih struktur, poslovnih modelov in praks, tako da lahko vsakdo pri svojem delu ohrani spodoben in dostojanstven način preživljanja in razvije svoj polni človeški potencial. 

Listina, ki je nastala pod vodstvom Fairtrade International in Svetovne pravične trgovinske organizacije (WFTO – World Fair Trade Organization), opredeljuje nove modele, ki uresničujejo prvotne ideje solidarnosti in vzajemne dobrobiti tudi v sodobnih izzivih mednarodne trgovine. Gre za pomembno posodobitev in revizijo listine o načelih pravične trgovine iz leta 2009, prvega referenčnega dokumenta svetovnega gibanja za pravično trgovino. 

V Sloveniji je Listino za pravično in trajnostno svetovno ekonomijo podprlo že 12 organizacij, po svetu pa več kot 250. 

Zakaj jo podpirajo, si lahko pogledate tudi v posnetku, ki ga najdete tukaj, medtem ko lahko slovenski prevod listine preberete tukaj.