Mladi in iskanje njihovega mesta na trgu dela

Izobraževalni sistem mladim le redko omogoča, da bi se preizkusili v različnih realnih delovnih situacijah in v različnih vlogah, ki jih bodo v življenju imeli.  Zaradi pomanjkanja tovrstnih izkušenj v procesu karierne orientacije pogosto sprejemajo napačne karierne odločitve. 

Kako to spremeniti? Kakšne so dobre prakse? In kaj lahko doprinese mladinsko delo?

Na spletnem posvetu Mladi in iskanje njihovega mesta na trgu dela se bodo skušali z vidika različnih deležnikov vživeti v položaj mladih na trgu dela danes.

Posvet je v prvi vrsti namenjen vsem vrstam sopotnikom mladih na poti (kariernega) odločanja: učiteljem, vzgojiteljem, staršem, kariernim svetovalcem, mladinskim delavcem, zaposlenim v občinskih upravah, zaposlovalcem.

Rezultat posveta bodo priporočila tako za odločevalce, učitelje/vzgojitelje ter tudi za mladinski sektor.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Vir: Socialna akademija