NIJZ vabi k sodelovanju v vprašalniku za oceno kapacitet za nudenje psihosocialne podpore organizacij

Nacionalni inštitut za javno zdravje vabi k sodelovanju v vprašalniku za oceno kapacitet za nudenje psihosocialne podpore organizacij. Vprašalnik je primarno namenjen organizacijam, ki delujejo na področju duševnega zdravja, socialnega varstva in sorodnih področjih.

V skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja se je ob razglasitvi epidemije oblikovala Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči med epidemijo, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. V Operativni skupini sodelujejo številne organizacije in združenja, ki delujejo na področju duševnega zdravja oz. predstavljajo skupine prebivalstva, ki so v danih okoliščinah posebej ranljive za razvoj težav v duševnem zdravju.

Z namenom ocene kapacitet za nudenje različnih oblik psihosocialne podpore in možnostmi zagotavljanja tovrstne pomoči v primeru preseganja kapacitet v posamezni organizaciji so oblikovali kratek vprašalnik.

Vprašalnik lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS