Novi evropski Bauhaus: Razpis za državljansko udeležbo

Evropski inštitut za inovacije je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus objavil javni razpis za državljansko udeležbo.

Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, Skupnost Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo v okviru razpisa za državljansko udeležbo državljanke in državljane poziva, naj za svoja mesta opredelijo ustrezne izzive novega evropskega Bauhausa in sodelujejo pri sooblikovanju rešitev.

Projekti bodo državljanom in državljankam v pomoč pri sprejemanju bolj trajnostnih navad ter razvoju novih proizvodov, storitev ali rešitev. Naslavljati morajo najmanj enega od naslednjih štirih izzivov NEB:

  • Obujanje vezi z naravo
  • Povrnitev občutka pripadnosti
  • Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo
  • Potreba po dolgoročnem in celostnem razmišljanju v industrijskem ekosistemu, ki temelji na življenjskih ciklih.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Kulturnik