Novi Vodnik po programu Erasmus +

Movit obvešča, da je na voljo novi Vodnik po programu Erasmus + v slovenskem jeziku, v katerega je zdaj vključen korigendum k Vodniku po programu.

Vodnik za prijavitelje je namenjen vsem, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+, še predvsem pa tistim, ki želijo postati:

  • sodelujoče organizacije: to so organizacije, institucije in organi, ki organizirajo aktivnosti, podprte s Programom,
  • udeleženci: to so posamezniki (študenti, praktikanti, vajenci, dijaki, učeči se odrasli, mladi, prostovoljci ali profesorji, učitelji, vodje usposabljanj, mladinski delavci, strokovnjaki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa itd.), ki so vključeni v aktivnosti sodelujočih organizacij.

Vodnik je dostopen tukaj.

Vir: Movit