Obzorje 2020: Razpis za dodelitev sredstev ERC za že uveljavljene raziskovalce_ke za leto 2020

Evropska komisija je v okviru prednostne naloge “odlična znanost” programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 objavila razpis za zbiranje predlogov za sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce_ke za leto 2020.  

Subvencije “ERC Advanced Grant” so namenjene odličnim raziskovalcem_kam na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: 

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; 
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; 
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. 

Rok prijave je 28. 8. 2020.  

Več informacij in razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj