Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa. 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev: 

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja, 
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja, 
 • na področju spodbujanja enakosti, 
 • na področju spodbujanja izobraževanja, 
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete, 
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu. 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oz. romsko društvo, ki deluje v javnem interesu; 
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto; 
 • imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij; 
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa; 
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa; 
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt. 

Rok prijave je 5. 6. 2020.

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.  

Razpis lahko najdete tukaj