Obzorje Evropa: Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora (WIDERA 2022)

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 19. januarja objavila petnajst razpisov v okviru delovnega programa WIDERA (Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora) za leto 2022 (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01).

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije, vsaka mednarodna evropska interesna organizacija in vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Vsi razpisi so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS