Perform Europe: Razpis za organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti, umetnike, kolektive, prizorišča in festivale

V okviru pilotnega programa Perform Europe, katerega namen je podpreti eksperimente, s katerimi bo gostovanje uprizoritvenih del v državah programa Ustvarjalne Evrope bolj trajnostno in vključujoče, je objavljen prvi javni razpis.

V osemnajstih mesecih bo projekt vključeval raziskovalno fazo, zagon digitalne platforme, testiranje podporne sheme in oblikovanja priporočil odločevalcem. Trenutno se pripravljajo na začetek testiranja sheme podeljevanja sredstev Perform Europe. Slednje bo potekalo v dveh korakih. V prvem koraku, na katerega se nanaša ta razpis, se producenti_ustvarjalci (umetniki, kolektivi in producenti, ki so ustvarili umetniško delo) in selektorji (posamezniki, festivali, prizorišča in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni program) prijavljajo za sodelovanje v postopku kolektivnega učenja in mreženja, ki ju podpira digitalna platforma v sklopu projekta Perform Europe.

V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu učenja in mreženja, bodo prijavitelji med seboj sklenili partnerstva, soustvarjali predloge za gostovanja in distribucijo ter se prijavili za sredstva sheme Perform Europe. Skupni razpoložljivi proračun znaša 1,5 milijona EUR; zneski nepovratnih sredstev se bodo gibali od 10.000 do 100.000 EUR. Drugi razpis bo konec julija objavljen samo za tiste, ki so bili izbrani v prvem koraku!

K prijavi na razpis še posebej spodbujajo voditelje in producente, ki so v čezmejnem umetniškem prostoru slabše prepoznavni in predstavljani. Pozdravljajo prijave žensk, umetnikov in organizacij s podeželskih območij, tistih s prikrajšanim socialno-ekonomskim ali etničnim ozadjem, ki se opredeljujejo kot LGBTQIA +, invalidov in vseh drugih, ki se opredelijo kot del premalo zastopane skupine na področju uprizoritvenih umetnosti.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS