Pilotni Ideas Labs v okviru projekta »Aware and Active«

Predstavniki mladinskih organizacij, regionalnih partnerjev Eurodesk, zainteresiranih društev in organizacij civilne družbe vabljeni na pilotni Ideas Labs v okviru projekta Aware and Active.

Na Ideas Lab-u bodo obravnavali vprašanja:

  • Kako narediti družbo bolj vključujočo in razmišljujočo družbo?
  • Kakšen je pomen medijske pismenosti in kritičnega mišljenja?

Pričakovani rezultati Ideas Lab-a so:

  • oblikovanje sporočil na temo evropskih vrednot, ki bodo predstavljena in vključena v evropski dogodek Ideas Labs,
  • nabor aktivnosti za ozaveščanje o pomenu vključujoče družbe in spoštovanja evropskih vrednot.

Ideas Labs bo potekal od 25. do 27. oktobra 2017 v M hotelu v Ljubljani.

V nadaljevanju projekta bosta potekala še dva Ideas Lab-a, namenjena mladim – eden v vzhodni in eden v zahodni Sloveniji, ki ju bodo soorganizirali v sodelovanju z organizacijama, ki se bo udeležila pilotnega Ideas Laba. Interes za soorganizacijo bo mogoče oddati po pilotnem Ideas Labu.

Rezultati nacionalnih Ideas Lab-ov bodo služili kot nabor sporočil za evropski Ideas Lab, ki bo potekal junija v Sloveniji.

Rok za prijavo je 29. september 2017! Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij najdete tukaj.