Pomembne informacije za prijavo projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Na Zavodu Movit so pripravili zbirko informacij za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020.

Svetujejo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete ter upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.

1. Sprememba sistema za registracijo organizacij za sodelovanje v programih ESE in E+:MVA

Prijavitelje obveščajo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočajo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanje.

• Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID.

2. Vodnika po programu za leto 2020
Na voljo sta Vodnik po programu Erasmus+: Mladi v akciji in Vodnik programu Evropska solidarnostna enota, kjer najdete vse bistvene informacije, zneske in pogoje za prijavo.

3. Prijavni roki v letu 2020
Prijavni roki obeh programov so sinhronizirani, in sicer bodo v letu 2020 potekali:

• 1. prijavni rok: 5. februar 2020 do 12.00
• 2. prijavni rok: 30. april 2020 do 12.00
• 3. prijavni rok: 1. oktober 2020 do 12.00

Prijavne roke in upravičene datume začetkov projektov za program Erasmus+: Mladi v akciji najdete tukaj.
Prijavne roke in upravničene datume začetkov projektov za program Evropska solidarnostna enota najdete tukaj.

4. Pomembna novost glede registracije organizacij
Od 22. oktobra 2019 dalje morajo organizacije, ki s projekti sodelujejo ali želijo sodelovati v razpisih za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji ali Evropska solidarnostna enota pri upravljanju informacij o svoji organizaciji uporabljati nov sistem za registracijo. Več informacij o tem je na voljo tukaj.

5. Vsebinske usmeritve za leto 2020
Posodobili so vsebinske usmeritve za leto 2020. Za program Erasmus+: Mladi v akciji jih najdete tukaj, za program Evropska solidarnostna enota pa tukaj.

Splošne in specifične vsebinske smernice za posamezni ključni ukrep in aktivnost sicer določata oba vodnika, a nacionalne agencije vsako leto pripravimo vsebinske usmeritve za prijavitelje glede na pretekle izkušnje z izvajanjem programov. Prijaviteljem priporočajo, da usmeritve smiselno upoštevajo pri pripravi projektov.

6. Razpoložljiva sredstva in razdelitev po rokih v letu 2020
Skupaj bo za financiranje projektov v vseh treh ključnih ukrepih programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2020 na voljo 2.912.450 EUR (upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za projekte). Razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo tukaj.

V okviru programa Evropska solidarnostna enota pa bo v letu 2020 za projekte na voljo skupaj 1.815.551 EUR, razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo tukaj.

7. Podporne aktivnosti za prijavitelje
Prijaviteljem nudimo tehnično in vsebinsko podporo pri pripravi in prijavi projektov, ki je na voljo v naslednjih oblikah:

• Informativni dnevi za prijavitelje
Informativne dneve izvajajo pred vsakim prijavnim rokom. V letu 2020 bodo informativni dnevi potekali 7. 1. 2020 (pred 1. prijavnim rokom), 2. 4. 2020 (pred 2. prijavnim rokom) in 3. 9. 2020 (pred 3. prijavnim rokom).

Na informativni dan pred 1. prijavnim rokom, ki bo potekal 7. januarja 2020 v Ljubljani, že zbirajo prijave, in sicer tukaj do vključno 5. 1. 2020.

• Delavnice za prijavitelje Učenje+, Učinek+ in Vključevanje+
Za pomoč pri pripravi projektnih prijav za vas pred vsakim prijavnim rokom organiziramo različne tematske delavnice. Tokrat k že utečenima Učenje+ in Učinek+ dodajajo še Vključevanje+. Več o delavnicah Učenje+ in Učinek+ najdete tukaj, več o novi delavnici Vključevanje+ pa tukaj

• Svetovanje pred prijavo projektov
Prijaviteljem nudijo individualno svetovanje po telefonu in preko elektronske pošte. Za prijavitelje, ki v programa prvič prijavljajo projekte, pa nudijo tudi osebno svetovanje v prostorih nacionalne agencije. Več informacij najdete za Erasmus+: Mladi v akciji tukaj in za Evropsko solidarnostno enoto tukaj

• Pomembne informacije za prijavitelje na spletni strani
Na spletni strani so zbrali številne pomembne informacije za prijavitelje, od informacij o pomembnih značilnostih programov do zbirke pogostih vprašanj in odgovorov. Za Erasmus+ Mladi v akciji jih poiščite tukaj, za program Evropska solidarnostna enota pa tukaj.

8. Izobraževanja in usposabljanja v tujini
Izobraževanja in usposabljanja v tujini so namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij ter razvoju nadaljnjih projektov v okviru obeh programov. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program. Več o tem je na voljo tukaj.