Usposabljanje: Prostovoljstvo otrok in mladih za trajnostni razvoj solidarne družbe

Slovenska filantropija bo v januarju 2020 v Ljubljani izvedla petdnevno usposabljanje za pedagoške delavce na temo prostovoljstva otrok in mladih za trajnostni razvoj solidarne družbe.

Z usposabljanjem želijo pedagoške delavce usposobiti za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju.

Prostovoljstvo bodo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Več informacij o usposabljanju in prijavi najdete tukaj.

Kotizacija!