Poročilo o Evropskem mladinskem dogodku

Med 21. in 22. majem se je na Evropskem mladinskem dogodku (EYE) 2016 zbralo 7500 mladih iz cele Evrope. Dvodnevno dogajanje je ponudilo pester nabor delavnic, razprav in ostalih aktivnosti, na katerih so udeleženci predstavili svoje ideje, predloge in zahteve za naslavljaje najbolj perečih problemov, s katerimi se soočajo mladi v Evropi.

Ekipa poročevalcev je spremljala in beležila rezultate vseh aktivnosti. Rezultat tega je posebno poročilo, ki predstavlja nabor stališč in skrbi mladih ter njihovega pogleda na prihodnost evropskega kontinenta. Predlogi so zbrani v petih sklopih:

  1. Vojna in mir: Perspektiva za planet miru,
  2. Apatija ali participacija: Agenda za živahno demokracijo,
  3. Izključevanje ali dostopnost: Ukrepi za boj proti nezaposlenosti mladih,
  4. Stagnacija ali inovacija: Prihodnost dela in
  5. Kolaps ali uspeh: Nove poti za trajnostno Evropo.

 Poročilo bodo prejeli vsi poslanci Evropskega parlamenta (EP), zbrani predlogi pa bodo služili kot osnova za razprave na delovnih telesih EP.

Skupaj s poročilom so pripravili še eno publikacijo, drevo idej, v katerem so predstavljene vse ideje in predlogi, ki so jih na dogodku izpostavili in predlagali mladi. Dokument je dostopen tukaj.

Vir: MSS