Postopek izbora desetih predstavnikov NVO v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

CNVOS razpisuje postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj (Z.Dej) za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

V stranki Z.Dej želijo oblikovati svojo politiko s pomočjo civilne družbe, tako na lokalnem kot na državnem zakonodajnem nivoju. Želijo si rednega sodelovanja z nevladnimi organizacijami, s katerimi bodo vodili odprt dialog sodelovanja za reševanje najbolj perečih tem.

V posvetovalnem telesu bodo delovali:

 • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
 • en predstavnik NVO s področja varstva okolja in podnebnih sprememb,
 • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
 • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
 • en predstavnik NVO s področja sociale,
 • en predstavnik NVO s področja kmetijstva,
 • en predstavnik NVO s področja starejših,
 • en predstavnik NVO s področja kulture,
 • en predstavnik NVO s področja digitalizacije in
 • en predstavnik NVO s področja migracij.

Upravičena organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je njeno delovanje združljivo s Programom Stranke Z.Dej,
 • da spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine določene z Ustavo RS,
 • da ni nikoli uporabljala ali spodbujala sovražnega govora v kateremkoli mediju,
 • ni bila obsojena za kaznivo dejanje,
 • da ima poravnane vse davčne obveznosti in
 • da ni v kazenskem postopku ali v postopku za davčni prekršek.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja, na katerem se kandidata predlaga.

Prijavo za sodelovanje najdete tukaj. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 18. 7. do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS