Postopek izbora namestnika predstavnika NVO v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva

Začel se je postopek izbora enega namestnika oziroma namestnice predstavnice NVO v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločena enota za celovito obravnavo glede na njihovo starost deluje od 27. 11. 2017. Glavna naloga medresorske delovne skupine je vzpostavitev sistemske rešitve nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Za namestnika predstavnice nevladnih organizacij v medresorski delovni skupini se išče oseba, ki ima znanja in izkušnje s področja nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju obravnave in nastanitve mladoletnikov brez spremstva, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja obravnave in nastanitve mladoletnikov brez spremstva.

Prijave sprejemajo po pošti na naslov CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na nvo.predstavniki@cnvos.si.

Vrč informacij je na voljo tukaj.

 

Vir: CNVOS