Poziv prostovoljskim organizacijam za predstavnika PO v Svet vlade RS 2020

Zaradi odstopa enega predstavnika PO v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij v skladu s pozivom Ministrstva za javno upravo razpisuje Slovenska filantropija postopek izbora ene_ga predstavnice_ka prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. 

Postopek izbora predstavnika poteka tako, da PO najprej predlagajo svoje kandidate_ke. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov_k izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse PO, ki so za to v naprej pokazale interes (se pravi, da so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata). 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev, se bodo odvile v prostorih Slovenske filantropije (Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana). 

PO, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potreb širšega okolja in mednarodnih trendov. 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika prostovoljske organizacije, žig organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. 

Prijave pošljite: 

  • po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana ali 
  • po elektronski pošti na: slovenska@filantropija.org 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 9. 2020 do polnoči. 

Več informacij, obrazce in rokovnik za izvedbo postopka lahko najdete tukaj