Pravni okvirji trženja in optimalne obdavčitve v NVO

Delavnica je namenjena predsednikom, direktorjem, tajnikom, članom upravnih ali izvršnih odborov in drugim osebam v društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki skrbijo za njihov razvoj in jih zanimajo posebnosti izvajanja pridobitne (tržne) dejavnosti v nevladnih organizacijah.

Četudi osnovni namen nevladnih organizacij ni pridobivanje dobička, lahko pridobitna (tržna) dejavnost predstavlja svež vir povsem nenamenskih sredstev in način uravnoteženja svojih financ. Organizacija koncertov, predstav in drugih dogodkov z vstopnino, prodaja knjig in založništvo, prodaja koledarjev, majic, izdelovanje recikliranih izdelkov, zaračunavanje za svoje izobraževalne, svetovalne, raziskovalne ali športne storitve predstavljajo zgolj majhen delež možnosti.

V sklopu treh spletnih  predavanj bodo celostno prikazani pravni okvirji izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah, pogoji za njihovo izvajanje, posledice, ki jih prinašajo, in vse ostalo, kar je dobro poznati.

Z izvajanjem tržne dejavnosti so povezane tudi davčne obveznosti, zato bodo predstavljeni tudi davčni vidiki delovanja nevladnih organizacij, načini obračunavanja davčnih obveznosti in praktični nasveti za njihovo znižanje. Seminar pojasnjuje tudi, kaj vse sodi med davčno upravičene stroške in katere davčne olajšave poznamo. 

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena v okviru treh srečanj:

1. Sklop: Pogoji za opravljanje pridobitne (tržne) dejavnosti v NVO:

 • kdaj lahko društva,  zavodi in ustanove izvajajo pridobitno dejavnost,
 • kako pridobitno dejavnost opredeliti v statutu ali aktu o ustanovitvi in kako jo registrirati,
 • katere pogoje morajo upoštevati NVO, ki izvajajo dejavnost trgovine, gostinstva, organizacije izletov ali prodaje prek spleta.

2. Sklop: Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • zakonita poraba presežka v društvu, zavodu in ustanovi,
 • odgovornosti predsednika društva, direktorja zavoda in ustanovitelja zavoda pri izvajanju dejavnosti,
 • odškodninska odgovornost društva, zavoda in ustanove pri nudenju blaga in storitev,
 • obveznosti pri (ne)izdaji računov.

3. Sklop: Davčne posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • kdaj NVO plača davek pri opravljanju pridobitne dejavnosti (davek od dohodov, davek na dodano vrednost)
 • obdavčitev članarine
 • davčni vidik donacije in sponzorstva za NVO in donatorja/sponzorja
 • optimizacija davka od dohodkov pravnih oseb (izračun odhodkov in davčne olajšave).

Več o prijavi na delavnico lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS