Javni poziv 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni poziv 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.

S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Predmet javnega poziva je:

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Obzorje 2021, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Dodatne informacije lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS