Predavanje: Avtizem v šoli – metode uspešnega vključevanja

Društvo ASPI v sodelovanju z Zvezo NVO za avtizem Slovenije in Strokovnim združenjem Aleana organizira predavanje “Avtizem v šoli – Metode uspešnega vključevanje učencev in dijakov v redne programe izobraževanja”, ki bo potekalo v soboto, 25. maja 2019, v Ljubljani.

Predavanje je sestavljeno iz dveh sklopov. Prvi del zajema osnovno predstavitev spektroavtistične motnje (SAM), njene značilnosti in njen vpliv na življenje oseb s SAM ter njihove družine.

Drugi del je posvečen predstavitvi prvega Centra za mladostnike in odrasle s SAM, oblikam pomoči, ki jih nudijo v Centru ASPI in možnosti podpore pri izobraževanju učencev in dijakov v SAM.

Pri prijavi imajo prednost pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci in dijaki s SAM (motnje avtističnega spektra).

Več informacij o dogodku najdete tukaj.