Priročnik za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi

Zavod Metro SR je v mesecu aprilu izdal “Priročnik za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi”.

Priročnik prinaša vrsto idej in konkretnih navodil za izvedbo praktičnih delavnic za mlade o pomenu kvalitetnega grajenega javnega prostora in njihovega vključevanja v procese sooblikovanja prostora.

Dostopen je na njihovi spletni strani, ki jo najdete tukaj.