Publikacija: Strategija za participacijo mladih

Zavod Movit obvešča, da je podporni center SALTO za participacijo in informiranje objavil strategijo za participacijo mladih, katere namen je okrepiti participacijo mladih v demokratičnem življenju preko programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. 

V ozadju strategije je izpostavljeno, da se mladi čedalje bolj vključujejo v alternativne oblike participacije, kot so aktivizem mladih, skupnostne prostovoljske dejavnosti, spletni aktivizem in mladinska družbena gibanja, kot je na primer okoljsko gibanje 

Povezano s temi premiki se civilna družba mladih premika iz strukturnih hierarhičnih modelov predstavništva in participacije v bolj raznolik in medsebojno prepleten sektor. 

Novico na spletni strani Movit lahko najdete tukaj 

Publikacija je na voljo tukaj