Publikacija “The history of youth work in Europe”

Publikacija je sedmi in zadnji zvezek v seriji publikacij “Zgodovina mladinskega dela v Evropi”.

Publikacija je sestavljena iz treh delov in sicer prvi del je namenjen raziskovanju razvoja transnacionalnih mladinskih organizacij in gibanj v zadnjih 100 letih, drugi del predstavlja zgodovino mladinskega dela dveh držav, v tretjem delu pa so naslovljeni izzivi in refleksije, ki so se pojavile v desetih letih izvajanja projekta “Zgodovina mladinskega dela v Evropi”. 

Publikacija je dostopna tukaj.