Publikacija “The Missing Entrepreneurs 2019”

Publikacija “The Missing Entrepreneurs” raziskuje, kako javne politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest, gospodarsko rast, samozaposlovanje in socialno vključevanje oseb, ki so manj zastopane na področju podjetništva.

Publikacijo najdete tukaj.