Računsko sodišče kritično do izvajanja mladinske politike

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo o učinkovitosti izvajanja mladinske politike. Ugotovili so, da v letih 2014 in 2015 ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike.

Ugotovili so tudi pomanjkljivo spremljanje in poročanje o izvajanju mladinske politike ter nepreglednost financiranja. Tako po poročanju portala IUS INFO, revizijsko poročilo med drugim ugotavlja, da učinkovitosti mladinske politike sploh ni mogoče meriti, saj še ni bil vzpostavljen ustrezen sistem merjenja njenih učinkov. Od Ministrstva in Urada za mladino je zahtevalo odzivni poročili, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Več informacij najdete tukaj.

Revizijsko poročilo pa tukaj.