Razpis EU, namenjen zmanjševanju brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem oz. promocijo kooperativ kot podjetniških priložnostih

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem oz. promocijo kooperativ kot podjetniških priložnostih, in sicer tako v izobraževalnem okolju kot zunaj njega.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU. V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh upravičenih držav.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.