Razpis EU za sofinanciranje projektov, namenjenih izboljšanju strokovnosti na področju odnosov med delodajalci in delojemalci

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, vključno s socialnim dialogom.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, vezane na odnose med delodajalci in delojemalci, vključno neprofitnimi pravnimi osebami, kot so univerze in raziskovalne institucije, socialni partnerji ter javni organi, ki imajo sedež v eni od držav članic EU, kot partnerji lahko sodelujejo tudi prijavitelji iz držav kandidatk. Če prijavitelj ni mednarodna organizacija, se zahteva partnerstvo med organizacijami iz več držav.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS