Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2019: Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

Cilj ukrepa je podpreti s športom povezane projekte, ki jih organizirajo športne organizacije in zveze, ki sodelujejo z javnimi organi (vključno z občinami), lokalnimi akterji in civilno družbo.

Ukrep se bo osredotočal na preprečevanje radikalizacije, zlasti s pomočjo mladostnikom, izpostavljenim tveganju izključenosti in radikalizacije, za boljše vključevanje v družbo, v kateri živijo.

Poudarek bo na ukvarjanju s športom in telesni dejavnosti kot sredstvu za spodbujanje boljše vključenosti v skupino ali v družbo kot celoto. Posebna pozornost bo namenjena področjem, ki se srečujejo s socialnimi problemi. Upoštevan bo vidik enakosti spolov.

Ta pripravljalni ukrep bo vključeval športne organizacije in/ali zveze, ki bodo v sodelovanju z lokalnimi organi in organizacijami, ki si prizadevajo v boju proti radikalizaciji, ponudile orodja ter primerne dejavnosti in mentorstvo za preprečevanje procesov radikalizacije.

Neizčrpen seznam glavnih dejavnosti, ki so upravičene na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:

  • razvoj športnih in telesnih dejavnosti za ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije,
  • zasnova in razvoj mrež na ravni EU med organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek športa,
  • organizacija delavnic, seminarjev in konferenc za širjenje informacij, strokovnega znanja in priložnosti za sodelovanje v zvezi s preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek športa,
  • razvoj, opredelitev, promocija in izmenjava dejavnosti in dobrih praks na ravni EU v zvezi s spremljanjem in mentorstvom ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa.

Upravičeni so projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti in tekmovanja,
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Predlagane projekte morajo voditi športne organizacije, zlasti krovne športne organizacije, kot so evropske športne zveze. Vključevati morajo nacionalne, regionalne ali lokalne člane teh športnih organizacij.

Predlagane dejavnosti se morajo izvajati v vsaj petih različnih državah članicah EU.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.