Razpis “Investing in People: Intercultural Dialogue and Culture”

V okviru tematskega programa za človekov in socialni razvoj „Investiranje v ljudi“ je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in spoštovanja različnosti v državah v razvoju.

Sklop 1: spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja kulturne in verske raznolikosti.

Sklop 2: kultura kot dejavnik dialoga, socialne vključenosti in razvoja spretnosti.

Dejavnosti se morajo izvajati v najmanj dveh državah v razvoju, kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Prednost bodo imeli projekti v naslednjih državah: Burundi, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Kenija, Mali, Niger, Nigerija, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Jemen, Ruanda, Tanzanija, Uganda in Islamska republika Iran.

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije in mreže NVO iz držav članic EU.

Prijavite se lahko do 16. 5. 2017 do 16. 00.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Evropska komisija