Razpis Študentskega kampusa v letu 2019 za sofinanciranje izobraževalnih študentskih projektov

Študentski kampus je objavil razpis za sofinanciranje izobraževalnih študentskih projektov.

Sofinancirajo se:

  • Okrogle mize in predavanja, ki študentom ponujajo pridobivanje neformalnega izobraževanja in v celoti izvedbeno trajajo najmanj 3 ure.
  • Vsebinski tečaji ali drugi izobraževalni projekti, ki študentom ponujajo znanja, ki dopolnjujejo znanja pridobljena pri formalnem izobraževanju in v celoti izvedbeno trajajo najmanj 5 ur.

Razpis spodbuja projekte, ki v celoti potekajo na Študentskem Kampusu.

Prijavitelji morajo imeti pravni status nevladne organizacije, in sicer društva ali zveze društev, ki:

  • temelji na študentskem udejstvovanju in je ustanovljeno za dejavnosti, ki so predmet razpisa,
  • ima neprofitni značaj in je demokratično organizirana,
  • je registrirana kot pravna oseba v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
  • ima najmanj polovico vseh svojih dejavnosti namenjenih študentom članic ŠOU v Ljubljani oz. ima v svoji strukturi v statutu ustanovljeno mladinsko oz. študentsko sekcijo, katero v vsaj 75 % sestavljajo študenti ŠOU v Ljubljani, hkrati pa je najmanj polovica vseh njenih dejavnosti namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani.

Rok za prijavo na razpis je 10. december 2019 do 24.00.

Več o razpisnih pogojih si lahko pogledate tukaj.