Razpis v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – podpora za reformo politik – Združena evropska mladina

Cilj projektov “Združena evropska mladina” je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega partnerstva, pri tem pa tesno sodelovati z mladimi iz vse Evrope (države, vključene v program Erasmus+). Mreže bi organizirale izmenjave, spodbujale usposabljanja (na primer za mladinske voditelje) in omogočale, da mladi sami vzpostavijo skupne projekte.

Projekti “Združena evropska mladina” bodo podpirali pobude vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva. Cilj pobude je združitev evropske mladine iz vse Evrope, z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Tematske prednostne naloge so aktivno državljanstvo, vzpostavljanje mrež, evropske vrednote in evropsko državljanstvo, demokratična udeležba, demokratična odpornost in socialna vključenost v povezavi z mladimi.

Sodelujoče organizacije so lahko:

  • neprofitne organizacije, združenja in nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami;
  • socialna podjetja;
  • javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
  • združenja regij;
  • evropska združenja za regionalno sodelovanje;
  • profitni organi, dejavni na področju družbene odgovornosti podjetij,

s sedežem v državi, vključeni v program Erasmus+.

Minimalna sestava partnerstva za ta razpis je vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja v programu Erasmus+.

Organizacije, ki se prijavijo, morajo dokazati sposobnost zagotavljanja dobrega geografskega ravnovesja v smislu partnerjev iz različnih delov držav, vključenih v program Erasmus+. To pomeni, da morajo partnerji prihajati iz držav, ki pokrivajo različne regije, vključene v program Erasmus+: vzhod, zahod, sever in jug.

Rok prijave je 18. julij 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.