Razpis za člana in neodvisnega člana upravnega odbora agencije EU za temeljne pravice

Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja razpis za člana in nadomestnega člana upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice (FRA).

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

  • imeti ustrezne izkušnje na področju upravljanja organizacij javnega ali zasebnega
    sektorja,
  • znanje s področja temeljnih pravic,
  • neodvisnost,
  • visoka stopnja odgovornosti v okviru neodvisne nacionalne institucije za človekove
    pravice ali drugih organizacij javnega ali zasebnega sektorja.

Poleg posebnih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje:

  • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije.

Rok za prijavo je 26. 4. 2017.

Več informacij najdete tukaj.