Razpis za inovativne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti

Platforma Sloga objavlja razpis za inovativne pilotne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, globalnem učenju in humanitarni pomoči, ki se bodo smiselno navezovali na prednostne teme platformnega projekta predsedovanja Svetu EU.

Z razpisom želijo povečati podporo javnosti (s poudarkom na mladih) za odprte, pravične in trajnostne evropske politike, še posebej glede Agende 2030, razvojnega sodelovanja, človekovih pravic in krepitve civilne družbe.

V okviru projekta predsedovanje bo posebna pozornost namenjena odpravi neenakosti s poudarkom na enakosti spolov, podnebnih spremembah, pomenu uradne razvojne pomoči, implementaciji Agende 2030, izboljšanju mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj in globalnemu učenju.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Vir: Platforma Sloga