Razpis za krepitev delovanja MSLS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z osnovnim namenom krepitve njihovega delovanja.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. 

Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni.

S sofinanciranimi aktivnostmi želijo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. 

Na razpis za sofinanciranje krepitve delovanja MSLS-jev se lahko prijavijo mladinski svet lokalnih skupnosti, ki so registrirani v Sloveniji in delujejo v skladu z Zakonom o mladinskih svetih (ZMS). 

Podprli  bodo minimalno 5 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v skupni vrednosti do 5.000 EUR v bruto znesku. 

Rok za prijavo projekta je 31. 7. 2020 do polnoči.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.