Razpis za nagrado EESO za civilno družbo 2017

Evropski ekonomsko-socialni odbor bo tudi letos podelil nagrado odličnosti v pobudah civilne družbe. Tema razpisa v letu 2017 je »inovativni projekti za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja in podjetništva za prihodnost dela«.

Splošni cilj podeljevanja teh nagrad je povečati ozaveščenost javnosti o tem, da lahko organizacije civilne družbe in/ali posamezniki veliko prispevajo k oblikovanju evropske identitete in državljanstva, pri čemer podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje.

Cilj nagrade za civilno družbo za leto 2017 je nagraditi inovativne pobude na ozemlju EU, s katerimi se želi doseči, da bi se na trg dela vključevali novi delavci (kot so mladi, zlasti mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in osebe z migrantskim ozadjem) ter vse osebe, ki so oddaljene od trga dela in potrebujejo posebno podporo (kot so dolgotrajno brezposelni, ženske, ločene od trga dela, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin in osebe, ki živijo v revščini). Te pobude so že morale biti izvedene ali pa se še izvajajo.

Za nagrado EESO za civilno družbo lahko kandidirajo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad. Vrednost prve nagrade je 14 000 EUR; druge nagrade znašajo po 9 000 EUR.

Zadnji rok za oddajo prijave je 8. september 2017 ob 23.59.

Obrazec za prijavo najdete tukaj.

Več informacij o razpisu pa tukaj.