Razpis za nagrado EU Health Award (mesta, NVO, šole)

Evropska komisija letošnjo EU Health Award namenja pobudam mest, nevladnih organizacij in šol, ki so prispevale ali prispevajo k višji ravni javnega zdravja v Evropski unije s preprečevanjem in zmanjševanjem debelosti pri otrocih in mladih.

Na razpis se lahko prijavijo aktualne ali že zaključene pobude, pri čemer slednje niso bile zaključene pred 1. januarjem 2016.

V ožji izbor bodo uvrščene tri pobude v vsaki kategoriji, izmed katerih bo izbrana zmagovalna pobuda, ki bo prejela nagrado v višini 100 000 EUR:

  • Nagrada za zmagovalno mesto: 100.000 EUR
  • Nagrada za zmagovalno NVO: 100.000 EUR
  • Nagrada za zmagovalno šolo: 100.000 EUR

Vse nadaljnje podrobnosti, vključno z merili upravičenosti, kriteriji izbire in pravili za dodelitev nagrade so na voljo na spletni strani EU Health Award. Najdete jo tukaj.

Prijave na razpis je potrebno oddati najpozneje do 13. 5. 2019 do 11.00 ure po srednjeevropskem času.

Prijave zbirajo tukaj.