Razpis za partnerske organizacije ali posameznike_ce Civic Europe

Civic Europe je objavil javni razpis za partnerske organizacije ali posameznike_ce, v okviru katerega išče ideje, ki si prizadevajo k povezovanju skupnosti in krepitvi aktivnega državljanstva na lokalni ravni.

Civic Europe je iniciativa za krepitev družbene kohezije in aktivnega državljanstva na lokalni ravni v centralni, jugovzhodni in južni Evropi. Podpira lokalne, reginalne in nacionalne akterje iz dvanajstih evropskih držav, med katere spada tudi Slovenija.

Na razpis se lahko prijavijo parnerske organizacije ali posamezniki_ce, ki so aktivni lokalni člani_ce civilne družbe, ki podpirajo idejo Civic Europe in bodo pomagali_e pri njeni promociji v lokalni skupnosti. Glavni cilj parnetjev je, da preko svojih omrežij stopijo v stik in neposredno nagovorijo lokalne akterje_ke in deležnike_ce, katerih delo in motivacija sta v skladu z idejo razpisa. Organizacija ali posameznik_ca mora imeti široko mrežo in povezave znotraj lokalne, regionalne in nacionalne civilne družbe, nekaj letne izkušnje delovanja v sektorju civilne družbe v državi na lokalni in/ali nacionalni ravni.

Aktivnosti bodo predvidoma potekale med 15. 4. in 1. 6. 2020.

Prijavite se lahko do četrtka, 12. 3. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.