Razpis za zunanje ocenjevalce MOVIT v programih E+ in ESE za obdobje 2021-2027

Movit je objavil razpis za zunanje ocenjevalce v programih E+ in ESE za obdobje 2021-2027.

Razpis je pripravljen z namenom vzpostavitve baze zunanjih ocenjevalcev in sicer za ocenjevanje:

  • vlog za pridobitev akreditacije za Ključni ukrep 1 (KU1), vlog projektov in končnih poročil v programu Erasmus+ (2021-2027) ter končnih poročil v programu Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020);
  • vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter končnih poročil v programu Evropska solidarnostna enota (2021-2027) ter končnega poročila programa Evropska solidarnostna enota (2018-2020).

Razpis je namenjen najširšemu krogu posameznikov s strokovnim poznavanjem sociologije mladine, prostovoljstva, mladinskega sektorja, mladinskih politik ter mladinskega dela v slovenskem in širšem evropskem okolju, solidarnosti, socialnega vključevanja in raznolikosti, civilne družbe in EU programov tako z vidika teorije in prakse.

Kandidati lahko izberejo oba programa in posamezni ključni ukrep ter s tem kandidirajo za uvrstitev na seznam ocenjevalcev posameznega programa oziroma ukrepa.

Razpis je po trajanju odprtega tipa. Kandidati vložijo interes kadarkoli preko spletnega obrazca.

V letu 2021 bo NA predvidoma povabila izbrane ocenjevalce k ocenjevanju prejetih vlog v prvi in v drugi polovici leta.

Kandidate, ki imajo interes, da se jih uvrsti v bazen ocenjevalcev v prvi polovici leta vabijo, da oddajo prijavo najkasneje do 30. aprila 2021.

Več o razpisu in pogojih za prijavo si lahko preberete tukaj.

Vir: Movit