Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

  • tiskanih medijev,
  • radijskih programov,
  • televizijskih programov,
  • elektronskih publikacij.

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

  • pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije;
  • pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:

  • področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
  • področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B).

Prijavitelji se lahko udeležijo tudi javnih inštrukcij, ki bodo potekale v četrtek, 10. oktobra 2019, ob 10.00 v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

Na razpis se lahko prijavite do 28. oktobra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.