Rezultati analize “Prakse v praksi” Sindikata Mladi plus

Na Sindikatu Mladi plus so v novembru in decembru pripravili spletno anketo, s katero so od dijakov in študentov, ki so opravljali, opravljajo ali bodo opravljali prakso, želeli pridobiti relevantne podatke in informacije o njihovih izkušnjah s praktičnim usposabljanjem.

Zavzemajo se za kvalitetno bivanje, izobraževanje in življenje dijakov, študentov, prekarnih delavk in delavcev ter vseh mladih v Republiki Sloveniji.

Izvajajo različne aktivnosti, med drugim so na nacionalno agencijo evropskih programov za mlade – Movit v program Erasmus+ prijavili projekt Posvetovanja z mladimi o kakovostnih praksah v Sloveniji, s katerim želijo podrobno pregledati stanje na področju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih oziroma praktičnega izobraževanja in ga v naslednjih fazah projekta tudi izboljšati.

Glavni cilj projekta je sprememba zakonodaje in panožnih kolektivnih pogodb, da bi bili vsi mladi, ki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcih, deležni enakih pravic.

Pridobili so skoraj 500 popolnih anket ter tako dobili dober vpogled v stanje na področju praks, kar bo osnova za nadaljnje faze projekta.

Rezultate celotne analize ter povzetke in ostale informacije lahko najdete tukaj

Vir: Sindikat Mladi plus