Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju krepitve pravic državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ter spodbujanja njihove politične in družbene participacije za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75 000 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov.

Rok prijave je 26. 4. 2018.

Več informacij najdete tukaj.