Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti za leto 2017.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Razpis bo podprl projekte, ki se osredotočajo na preprečevanje in boj proti:

  • antisemitizmu,
  • sovraštvu in nestrpnosti proti muslimanom,
  • ksenofobiji in sovraštvu proti migrantom,
  • drugim oblikam netolerance, kot so homofobija in transfobija.

Več o razpisu najdete tukaj.