Smernice za izobraževalce o globalnem učenju in multimedijskih orodjih

Iz Platforme Sloga obveščajo, da so bile v okviru projekta #MigratED pripravljene smernice za izobraževalke in izobraževalce o globalnem učenju ter multimedijskih orodjih.

Smernice orišejo pomen globalnega učenja, preprečevanje sovražnega govora, spodbujanje kritičnega razmišljanja med mladimi in njihove aktivne participacije, analizirajo povezanost med človekovimi pravicami, cilji trajnostnega razvoja ter migracijami, naslovijo tudi uporabo novih tehnologij za globalno učenje.

Nabor dobrih praks zajema tudi aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Platforma SLOGA